Przejdź do treści

FAQ – często zadawane pytania

Czy potrzebuję wizy?

 • Pacjenci z państw członkowskich UE nie są objęci obowiązkiem posiadania wizy
 • Osoby posiadające inne obywatelstwo przed przyjazdem muszą złożyć wniosek o wydanie wizy na cele leczenia medycznego
 • Wyjątek: Unia Europejska zniosła wymóg posiadania wiz dla obywateli niektórych państw (np. państw Ameryki Centralnej i Południowej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych itp.). Jeśli obywatele tych Państw przebywają na terytorium Niemiec przez nieprzerwany okres trzech miesięcy w przeciągu sześciu miesięcy, to nie potrzebują oni wizy
 • Dodatkowe informacje na temat przepisów regulujących wjazd na teren Republiki Federalnej Niemiec można znaleźć na stronie niemieckiej ambasady w Państwa kraju

Czym jest wiza Schengen?

Wiza Schengen dotyczy osób wjeżdżających do strefy Schengen (26 państw członkowskich Unii Europejskiej) albo chcących podróżować na terenie strefy Schengen. Jeśli otrzymali Państwo wizę Schengen na potrzeby leczenia medycznego w Niemczech, muszą Państwo przybyć bezpośrednio na teren Niemiec i poddać się tu leczeniu. Oczywiście możliwy jest krótki tranzyt z wykorzystaniem innego lotniska. Jednakże nie mogą Państwo wjechać na teren innego kraju należącego do strefy Schengen i dopiero stamtąd udać się do Niemiec celem poddania się leczeniu. Po zakończeniu leczenia istnieje możliwość podróży do innych państw członkowskich strefy Schengen. Wiza Schengen jest przyznawana w przypadku wyjazdów trwających nie dłużej niż trzy miesiące.

Czym jest wiza krajowa?

Jeśli można przypuszczać, że leczenie będzie trwało dłużej niż trzy miesiące, pacjent i osoba towarzysząca mogą złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej, która uprawnia jedynie do przyjazdu do Niemiec i pobytu na tym terenie. Prosimy pamiętać, że niekiedy przetwarzanie wniosku o wydanie tej wizy trwa nieco dłużej niż w przypadku wizy Schengen.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby ubiegać się o wydanie wizy?

 • Paszport
 • Pismo od lekarza w kraju ojczystym, w którym zostanie opisany stan medyczny pacjenta
 • W niektórych przypadkach: potwierdzenie przez lekarza prowadzącego leczenie w kraju ojczystym, że terapia planowana w Niemczech nie jest możliwa w kraju ojczystym
 • Zaproszenie wydane przez placówkę medyczną w Niemczech, w której będzie odbywać się leczenie. To pismo musi zawierać zarówno proponowaną terapię, jak i jej szacunkowy koszt. Dodatkowo konieczne jest zaproponowanie terminu.
 • Dowód, że są Państwo w stanie ponieść koszty leczenia, ew. zaliczka
 • Informacje na temat osobistej sytuacji finansowej

Więcej informacji na temat procedury wnioskowania o wydanie wizy można znaleźć na stronie niemieckiej ambasady w Państwa kraju ojczystym

W jaki sposób obliczane są koszty terapii medycznej w Niemczech?

W przypadku opieki ambulatoryjnej koszty obliczane są na podstawie niemieckiego Rozporządzenia o wysokości opłat za badania lekarskie (GOÄ). Niektóre szpitale zliczają całkowite koszty w taki sposób, że w przypadku np. badań kontrolnych oferowana jest cena specjalna. Z kolei w przypadku planowanego pobytu stacjonarnego kosztorys jest oparty na tzw. DRG (Diagnosis Related Groups). Zgodnie z tymi kryteriami szpital oblicza koszty w oparciu o postawioną diagnozę i rekomendowane leczenie. Pozostałe wykorzystywane usługi (takie jak zakwaterowanie w komfortowej placówce albo leczenie przez ordynatora) polegają dodatkowym kosztom. Dotyczy to również usług, których nie otrzymują niemieccy pacjenci, jak na przykład transport z lotniska czy tłumaczenie ustne.
Stacjonarne pobyty na oddziale rehabilitacyjnym lub psychiatrycznym wyceniane są w oparciu o stawki dzienne i łączną długość pobytu. Jeśli chcą Państwo otrzymać kosztorys leczenia medycznego, prosimy o przesłanie zapytania bezpośrednio do odpowiedniego szpitala czy gabinetu lekarskiego. Prosimy pamiętać, że zdalne rekomendacje dotyczące terapii są bardzo niepewne, w związku z czym koszty mogą różnić się od początkowej wyceny w zależności od rzeczywiście przeprowadzonego leczenia.

Kto ponosi koszty terapii medycznej w Niemczech?

Pacjenci przybywający do Niemiec w celu poddania się badaniom albo terapii medycznej, z reguły samodzielnie ponoszą koszty z tym związane.
Obywatele UE dzięki karcie EKUZ w awaryjnych sytuacjach mogą skorzystać z opieki w niemieckich szpitalach. Jeśli istnieją rekomendacje co do przeprowadzenia wcześniej planowanego zabiegu medycznego, po zgodzie ubezpieczyciela możliwe jest przejęcie kosztów.
Istnieją międzynarodowe ubezpieczalnie współpracujące z niemieckimi szpitalami. Aby rozwiać wątpliwości co do przejęcia kosztów w przypadku pobytu stacjonarnego, należy z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktować się z towarzystwem zapewniającym ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto prosimy o upewnienie się w danym szpitalu, że akceptowane jest w nim zapewnienie o przejęciu kosztów złożone przez Państwa ubezpieczyciela. W przypadku leczenia ambulatoryjnego ubezpieczony pacjent z reguły decyduje się na zapłatę z góry, a następnie dochodzi swoich roszczeń od ubezpieczyciela.
W niektórych krajach to skarb państwa za pośrednictwem różnych urzędów współpracujących z ministerstwem zdrowia pokrywa koszty leczenia medycznego. Prosimy o pozyskanie informacji na ten temat we właściwym urzędzie w Państwa kraju.

Do kogo mogę się zwrócić, jeśli interesuje mnie leczenie w Niemczech?

W tym celu mogą Państwo skorzystać z adresów e-mail znajdujących się na stronach szpitali i gabinetów lekarskich albo przesłać swoje zapytanie z wykorzystaniem bezpośredniego linka w polu kontaktu. Większe szpitale z reguły posiadają biuro międzynarodowe, w którym zatrudnieni są wielojęzyczni pracownicy dbający o wszelkie potrzeby pacjentów.

Podróżuję z rodziną. Czy moi bliscy mogą zostać zakwaterowani w szpitalu?

Wiele szpitali umożliwia zakwaterowanie maksymalnie jednej osoby towarzyszącej w sali szpitalnej – należy upewnić się z wyprzedzeniem, że ta możliwość istnieje w danej placówce. Z dostawieniem dodatkowego łóżka wiążą się wyższe koszty. Ponadto mogą Państwo znaleźć dogodne miejsce noclegowe, korzystając z naszej strony internetowej. Prosimy o uprzednie zorientowanie się w zakresie cen oraz porównanie kosztów zakwaterowania osoby towarzyszącej w szpitalu oraz w hotelu.

Do kogo mogę się zwrócić, jeśli na miejscu powstaną jakiekolwiek niejasności, na przykład dotyczące kosztów albo problemów podczas pobytu?

Szpitale i gabinety lekarskie robią wszystko, co w ich mocy, aby Państwa pobyt przebiegł możliwie przyjemnie. Niekiedy jednak zdarza się, że konieczne jest dłuższe oczekiwanie albo że kwota na fakturze jest wyższa z uwagi na szerszy zakres terapii. Pracownicy zawsze starają się informować o takich okolicznościach tak szybko, jak to tylko możliwe.

Moje dziecko przyjeżdża do Berlina w celu poddania się leczeniu. O czym muszę pamiętać?

W przypadku leczenia stacjonarnego z reguły istnieje możliwość przyjęcia dziecka razem z rodzicem. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować biuro międzynarodowe albo szpital o takiej chęci. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Poproszono mnie o przesłanie testu w kierunku infekcji bakteryjnych (MRSA, ESBL). Dlaczego?

Przepisy z zakresu zasad higieny obowiązujące w Niemczech w pewnych sytuacjach (np. kiedy pacjent leczony był wcześniej w innej placówce) albo w razie uzasadnionych podejrzeń wymagają przeprowadzenia badań w kierunku potencjalnych bakterii wieloopornych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, a w szczególności pacjentów osłabionych przez choroby.

Państwa lista kontrolna - dla przyjemnego pobytu

 • 1 Przygotowanie

  Prosimy o opisanie swojego przypadku i przesłanie szpitalowi całej wymaganej dokumentacji.

 • 2 Ważne dokumenty

  Prosimy o pozyskanie informacji na temat wizy wydawanej na cele leczenia oraz zebranie wszystkich dokumentów.

 • 3 Pobyt

  Prosimy z wyprzedzeniem uzyskać informacje o szpitalu oraz zakwaterowaniu.

 • 4 Po wypisaniu

  Prosimy dowiedzieć się, czy potrzebują Państwo lekarstw lub dalszego leczenia.

Proszę wybrać swój język

Szukam