Przejdź do treści

Tradycja i innowacja

Roof terrace on the Reichstag at evening light
visitBerlin, photo: Pierre Adenis

Pełny tradycji i niezwykle nowoczesny

Berlin łączy w sobie wielowiekową tradycję medyczną z najnowocześniejszymi osiągnięciami medycyny. Berlińska klinika Charité zapisała się w historii medycyny dzięki swoim pionierom – między innymi Rudolfowi Virchowowi, Robertowi Kochowi i Paulowi Ehrlichowi. Jako instytucja badawcza Charité wypromowała ponad połowę wszystkich niemieckich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Dzięki licznym projektom naukowym i obszarom badawczym w renomowanej Niemieckiej Wspólnocie Badawczej (DFG) jest nadal jedną z instytucji medycznych w Niemczech prowadzącą najbardziej intensywne badania.

Aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom medycznym, elementarną rolę odgrywają podstawowe badania kliniczne, a także kluczowe dyscypliny informatyki i nanotechnologii. Dzięki ścisłej współpracy podmiotów klinicznych i badawczych każdego dnia powstają innowacje medyczne, które przynoszą pacjentom bezpośrednie korzyści. Tętniąca życiem społeczność startupów poszukuje cyfrowych rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej. To dodatkowo zwiększa tempo innowacji medycznych w Berlinie.

Charité Campus Mitte with high rise building
visitBerlin, photo: Wolfgang Scholvien

Charité – największa klinika uniwersytecka w Europie

Berlińska Charité jest największą kliniką uniwersytecką w Europie posiadającą zarazem najbogatszą tradycję. Została założona w 1710 roku u bram Berlina jako ośrodek na wypadek epidemii dżumy. Sto lat później klinika została całkowicie przebudowana i stała się wydziałem medycznym nowo założonego Uniwersytetu Berlińskiego. Na początku XIX wieku powstał szpital im. Rudolfa Virchowa, a pod koniec XX wieku wydział medyczny Uniwersytetu Humboldta połączył się z kliniką Virchowa, tworząc „Klinikę Uniwersytecką Charité”. W wyniku kolejnej fuzji z „Kliniką Uniwersytecką Benjamin Franklin” Wolnego Uniwersytetu w 2003 roku powstała jedna z największych klinik uniwersyteckich w Europie: „Charité – Universitätsmedizin Berlin”. Klinika posiada cztery duże kampusy. Tu nauczanie akademickie, badania naukowe i opieka nad pacjentami łączą się pod hasłem „Badania, nauczanie, leczenie, pomoc”, aby stworzyć dużą, wspólną całość.

Pipette and Petri dish in the laboratory
GettyImages, photo: nicolas

Berlin: wiodący ośrodek badawczy w Niemczech

Berlin jest jednym z wiodących ośrodków naukowych i badawczych w Europie. Wynika to przede wszystkim z koncentracji na medycynie, technice medycznej i biotechnologii, jak również na technologiach optycznych oraz technologiach informacyjnych i komunikacyjnych. W sumie cztery uniwersytety, Charité – Universitätsmedizin Berlin, siedem wyższych szkół zawodowych i ponad 30 prywatnych szkół wyższych przyciągają ludzi z całego świata, którzy chcą się tu uczyć, prowadzić badania i nauczać.

Parki technologiczne zapewniają intensywne powiązanie nauki i jej zastosowań. Przykładowo w miasteczku naukowym Berlin Adlershof znajduje się ponad 1000 firm, dziesięć pozauniwersyteckich instytucji badawczych oraz kampus naukowy Uniwersytetu Humboldta. Dzięki temu park jest jedną z odnoszących największe sukcesy lokalizacji dla wysokiej klasy technologii w Niemczech. Pracuje tu ponad 15000 osób, a ponad 6500 studentów zamieszkuje zurbanizowany obszar.

Park technologiczny Berlin-Buch o powierzchni 31000 metrów kwadratowych jest jednym z największych parków biotechnologicznych w Niemczech. Łączy badania podstawowe z badaniami medycznymi, koncentrując się na biotechnologii i biomedycynie. Jako centrum inkubacji wspiera start-upy; zlokalizowane są tu liczne przedsiębiorstwa z branży life science. Atmosfera kampusu przyczynia się do intensywnego transferu technologii i ułatwia realizację projektów interdyscyplinarnych.

Wszystkie krajowe organizacje badawcze, takie jak Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), Helmholtz-Gesellschaft (HGF), Leibniz-Gemeinschaft (WGL) czy też Max-Planck-Gesellschaft są reprezentowane w Berlinie przez kilka instytutów. Fundacja Einsteina w Berlinie, założona w 2009 roku, ma na celu promowanie nauki i badań na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Dzięki temu Berlin chce także w dłuższej perspektywie stać się atrakcyjnym miejscem dla nauki.

female doctor on a digital screen
iStock.com, photo: nzphotonz

Rosnąca popularność technologii cyfrowych

W czasach globalizacji i starzejących się społeczeństw na całym świecie, coraz częściej stawia się na tzw. rozwiązania „E-Health”. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne są wykorzystywane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu pacjentów. Umożliwiają one szybszą i bezpieczniejszą wymianę informacji, często także ponad granicami państw.

Berlin posiada silny sektor technologii informacyjnych i od wielu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju zastosowań telemedycznych. Kliniki, instytuty badawcze i centra telemedyczne pracują ramię w ramię nad rozwojem usług z zakresu informatyki medycznej i telemedycyny oraz stosują je w codziennej praktyce klinicznej.

ICC Berlin International Congress Center
visitberlin, Foto: Wolfgang Scholvien

Miasto kongresów i konferencji medycznych

Berlin jest wiodącą stolicą kongresów w Niemczech, a w międzynarodowym zestawieniu znajduje się wśród 5 najważniejszych organizatorów kongresów i konferencji. Większość wydarzeń dotyczy branży medycznej i farmaceutycznej. Aktualny podgląd wydarzeń można uzyskać w biurze Berlin Convention Office: Kalendarium kongresowe.

World Health Summit odbywa się co roku w październiku. Podczas tego wydarzenia ponad 4000 decydentów i przedstawicieli z ponad 80 krajów z dziedziny nauki, polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego dyskutuje na aktualnie istotne tematy i omawia przyszłe wyzwania w medycynie i ochronie zdrowia.

 

pharmacist holding medication in her hand
GettyImages, photo: alvarez

Regeneracja po pobycie w szpitalu

Osoby, które chcą w pełni powrócić do zdrowia po pobycie w szpitalu, często wymagają dalszego wsparcia medycznego. Może się okazać, że pacjent po operacji ortopedycznej jest już w stanie samodzielnie radzić sobie z codziennymi czynnościami, ale nadal potrzebuje ćwiczeń lub zabiegów wspomagających powrót do zdrowia. W takich przypadkach pacjenci mogą skorzystać z usług oferowanych przez fizjoterapeutów ambulatoryjnych w Berlinie. Po uzyskaniu skierowania od lekarza prowadzącego pacjent umawia się na wizytę w gabinecie fizjoterapeutycznym, w miarę możliwości w pobliżu hotelu lub mieszkania i po zapoznaniu się z ofertą zabiegów.  Wspólnie z pacjentem terapeuci ustalają indywidualny plan leczenia. Określają oni niezbędny zakres zabiegów w danym okresie czasu.

Charakterystyczna dla Niemiec i Berlina jest szeroka sieć specjalistycznych sklepów z produktami zdrowotnymi i lekami. Na terenie miasta znajduje się ponad 900 aptek. Ich ustawowym zadaniem jest zapewnianie dostaw leków. Ponadto apteki świadczą usługi nocne i awaryjne oraz realizują indywidualne recepty. W aptekach można otrzymać całą gamę leków dostępnych bez recepty, jak i na receptę, a także fachową poradę, jak je przyjmować i stosować. Wymóg posiadania recepty w Niemczech jest uregulowany bardziej szczegółowo niż np. w USA lub w wielu innych krajach świata. Może się więc zdarzyć, że lek, który zwykle dostępny jest bez recepty, tu będzie musiał być przepisany przez lekarza. Równie ważne usługi świadczy ponad 250 sklepów z zaopatrzeniem medycznym zlokalizowanych w mieście. Pacjenci mogą tu na podstawie recepty lekarskiej otrzymać medyczne środki pomocnicze, takie jak np. wkładki ortopedyczne, dopasowane obuwie czy pomoce ułatwiające chodzenie. Przeszkoleni specjaliści udzielają również porad w zakresie opieki diabetologicznej, sportowej lub w przypadku potrzeby korzystania z wózka inwalidzkiego.

doctor and patient shaking hands
iStock.com, photo: BraunS

Profesjonalna opieka z indywidualnym podejściem

W Niemczech około 1,2 miliona osób pracuje w zawodzie pielęgniarza lub pielęgniarki. W Berlinie około 42000 pracowników służby zdrowia opiekuje się pacjentami w szpitalach oraz osobami chorymi i starszymi w placówkach ambulatoryjnych. Kształcenie w kierunku pielęgniarza i pielęgniarki jest uregulowane prawnie i trwa trzy lata, kończąc się egzaminem. Następnie personel pielęgniarski może zdobywać kolejne kwalifikacje i specjalizować się np. w dziedzinie usług chirurgicznych czy intensywnej terapii. Pielęgniarze posiadają solidną wiedzę medyczną i zazwyczaj duże doświadczenie zawodowe w kontaktach z pacjentami. Kliniki zorientowane na jakość przywiązują dużą wagę do podnoszenia kwalifikacji personelu pielęgniarskiego. Zapewniają one stałe szkolenia i recertyfikację już zdobytych kompetencji, np. w zakresie pielęgnacji ran lub higieny.

Pacjenci w klinikach mogą zwrócić się do sprawującego opiekę personelu pielęgniarskiego z każdym problemem, czy to medycznym, osobistym czy społecznym. Wiele berlińskich klinik oferuje wielojęzyczną opiekę świadczoną przez międzynarodowy personel pielęgniarski, który może opiekować się pacjentem w jego ojczystym języku. Jeśli nie jest to możliwe, często można skorzystać z pomocy tłumacza.

 

Więcej
pharmacist holding medication in her hand
GettyImages, photo: alvarez

Regeneracja po pobycie w szpitalu

Osoby, które chcą w pełni powrócić do zdrowia po pobycie w szpitalu, często wymagają dalszego wsparcia medycznego. Może się okazać, że pacjent po operacji ortopedycznej jest już w stanie samodzielnie radzić sobie z codziennymi czynnościami, ale nadal potrzebuje ćwiczeń lub zabiegów wspomagających powrót do zdrowia. W takich przypadkach pacjenci mogą skorzystać z usług oferowanych przez fizjoterapeutów ambulatoryjnych w Berlinie. Po uzyskaniu skierowania od lekarza prowadzącego pacjent umawia się na wizytę w gabinecie fizjoterapeutycznym, w miarę możliwości w pobliżu hotelu lub mieszkania i po zapoznaniu się z ofertą zabiegów.  Wspólnie z pacjentem terapeuci ustalają indywidualny plan leczenia. Określają oni niezbędny zakres zabiegów w danym okresie czasu.

Charakterystyczna dla Niemiec i Berlina jest szeroka sieć specjalistycznych sklepów z produktami zdrowotnymi i lekami. Na terenie miasta znajduje się ponad 900 aptek. Ich ustawowym zadaniem jest zapewnianie dostaw leków. Ponadto apteki świadczą usługi nocne i awaryjne oraz realizują indywidualne recepty. W aptekach można otrzymać całą gamę leków dostępnych bez recepty, jak i na receptę, a także fachową poradę, jak je przyjmować i stosować. Wymóg posiadania recepty w Niemczech jest uregulowany bardziej szczegółowo niż np. w USA lub w wielu innych krajach świata. Może się więc zdarzyć, że lek, który zwykle dostępny jest bez recepty, tu będzie musiał być przepisany przez lekarza. Równie ważne usługi świadczy ponad 250 sklepów z zaopatrzeniem medycznym zlokalizowanych w mieście. Pacjenci mogą tu na podstawie recepty lekarskiej otrzymać medyczne środki pomocnicze, takie jak np. wkładki ortopedyczne, dopasowane obuwie czy pomoce ułatwiające chodzenie. Przeszkoleni specjaliści udzielają również porad w zakresie opieki diabetologicznej, sportowej lub w przypadku potrzeby korzystania z wózka inwalidzkiego.

Więcej

Proszę wybrać swój język

Szukam