Skip to main content

1) Informacje na temat gromadzenia danych osobowych oraz dane kontaktowe administratora

1.1. Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę i uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie.
Poniżej poinformujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, które ma miejsce podczas korzystania z naszej strony internetowej. Przez dane osobowe rozumiemy przy tym wszystkie dane, które pozwalają na Państwa osobistą identyfikację.

1.2. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych odbywające się na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest
Berlin Tourismus & Kongress GmbH
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Niemcy
Tel.: 030/ 25 00 23 33, faks: 030/ 25 00 24 24
E-mail: hallo [at] visitBerlin.de
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest osoba fizyczna albo prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.3. Administrator do spraw związanych z tą stroną internetową wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się z wykorzystaniem poniższych danych:
AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH, Mr. Oliver Gröger, Alboinstraße 56, D-12103 Berlin

1.4. Z przyczyn bezpieczeństwa i w celu zapewnienia ochrony transmisji danych osobowych oraz innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań kierowanych do administratora), na tej stronie stosowane jest szyfrowanie SSL albo TLS. Fakt stosowania zaszyfrowanego połączenia można zauważyć po sekwencji znaków „https://” oraz symbolu kłódki znajdujących się w pasku adresu wyszukiwarki.

2) Gromadzenie danych w przypadku odwiedzin na naszej stronie internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, a więc takiego, w ramach którego nie odbywa się rejestracja ani przekazanie jakichkolwiek informacji, gromadzimy tylko te dane, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszych serwerów (są to tak zwane pliki rejestru). Kiedy wywołują Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy jedynie poniższe kategorie danych, które z przyczyn technicznych są niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony:
- Odwiedzana strona internetowa należąca do nas
- Data i godzina uzyskania dostępu
- Ilość przesłanych danych w bajtach
- Strona źródłowa lub odnośnik, za pomocą których uzyskano dostęp do strony
- Stosowana przeglądarka
- Stosowany system operacyjny
- Państwa adres IP (ew. w formie zanonimizowanej)
Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO odbywa się z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwiększeniu stabilności i zoptymalizowaniu funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie odbywa się przekazywanie ani innego rodzaju wykorzystanie Państwa danych. Jednakże zastrzegamy możliwość późniejszej kontroli plików rejestru w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń mogących wskazywać na wykorzystanie niezgodne z prawem.

3) Pliki cookie

Aby zadbać o atrakcyjność naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach korzystamy z tak zwanych plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, co jest równoznaczne z jej zamknięciem (są to tak zwane sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam albo naszym partnerom (pliki cookie usługodawców trzecich) rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku ponownych odwiedzin (trwałe pliki cookie). W przypadku stosowania plików cookie gromadzimy i przetwarzamy zależne od konkretnej sytuacji informacje dotyczące użytkownika, takie jak dane dotyczące przeglądarki czy lokalizacji, a także adres IP. Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego terminu, który może być różny dla różnych kategorii plików cookie.
Jeśli z uwagi na zastosowanie przez nas pewnych plików cookie ma miejsce także przetwarzanie danych osobowych, to odbywa się ono zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej, a także łatwości obsługi i efektywnego działania strony podczas odwiedzin.
Możemy współpracować z partnerami marketingowymi, którzy pomagają nam uatrakcyjnić naszą stronę internetową. W takim wypadku podczas odwiedzin na stronie internetowej stosowane są pliki cookie naszych partnerów, które zostają zapisane na Państwa dysku twardym (pliki cookie usługodawców trzecich). Jeśli współpracujemy ze wspomnianymi powyżej partnerami marketingowymi, w dalszej części niniejszego dokumentu osobno informujemy Państwa o fakcie stosowania tego rodzaju plików cookie oraz o zakresie gromadzonych informacji.
Prosimy pamiętać, że mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o stosowaniu plików cookie i mogli każdorazowo podjąć decyzję o ich akceptacji albo o wykluczeniu ich stosowania w jednostkowych albo wszystkich przypadkach. Każda z przeglądarek różni się w kwestii sposobu zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie. Cały proces opisany jest w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób modyfikuje się ustawienia dotyczące plików cookie. Instrukcje do poszczególnych przeglądarek można znaleźć pod poniższymi adresami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Safari: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=pl
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Prosimy pamiętać, że brak wyrażenia zgody na stosowanie plików cookie może wiązać się z ograniczeniem funkcjonalności naszej strony internetowej.

4) Kontakt

W ramach nawiązywania kontaktu z nami (na przykład poprzez formularz kontaktowy czy e-mail) dochodzi do gromadzenia danych osobowych. To, jakie kategorie gromadzone są w przypadku danego formularza kontaktowego, jest widoczne podczas jego wypełniania. Te dane zapisywane i wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie albo na potrzeby nawiązania kontaktu i powiązanych z tym technicznych działań administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeśli nawiązują Państwo kontakt w celu zawarcia umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po ostatecznym przetworzeniu Państwa zapytania dane zostaną usunięte. Ma to miejsce wtedy, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została całkowicie wyjaśniona, pod warunkiem jednak, że usunięciu danych nie stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania.

5) Wykorzystanie danych klientów do celów marketingu bezpośredniego

5.1. Subskrypcja newslettera rozsyłanego za pośrednictwem e-maila
Jeśli zasubskrybują Państwo nasz e-mailowy newsletter, będziemy regularnie przesyłać Państwu informacje dotyczące naszej oferty. Jedyna informacja, której podanie jest warunkiem otrzymywania newslettera, to Państwa adres e-mail. Podanie innych danych jest dobrowolne. Zostaną one wykorzystane w celu dodania osobistego zwrotu grzecznościowego. W odniesieniu do wysyłki newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że zaczniemy przesyłać Państwu newsletter dopiero po wyraźnym potwierdzeniu, że wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie. Dlatego też wyślemy Państwu e-mail potwierdzający z prośbą o kliknięcie określonego linku, a tym samym o potwierdzenie, że wyrażają Państwo chęć otrzymywania newslettera w przyszłości.
Wraz z aktywacją linku potwierdzającego wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przy subskrypcji newslettera zapisujemy adres IP zarejestrowany przez Państwa dostawcę usług internetowych, a także datę i godzinę subskrypcji, aby w późniejszym czasie móc przeprowadzić kontrolę pod kątem nieuprawnionego użycia Państwa adresu e-mail. Dane gromadzone przez nas w ramach subskrypcji są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działań marketingowych w formie rozsyłania newslettera. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając przeznaczony do tego link znajdujący się w newsletterze albo wysyłając odpowiednią wiadomość do wymienionego powyżej administratora. Po rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z systemu do dystrybucji newslettera, o ile nie wyrażą Państwo jednoznacznej zgody na innego rodzaju wykorzystanie Państwa danych albo my nie zastrzeżemy dalej idącego wykorzystania danych dopuszczalnego na gruncie ustaw, o czym poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

5.2. Dystrybucja newslettera za pośrednictwem Episerver Campaign
Dystrybucja newslettera e-mailowego jest realizowana przez usługodawcę technicznego Episerver Campaign, Wallstraße 16, 10179 Berlin („Episerver”), któremu przekazujemy dane udostępnione przez Państwa podczas procesu subskrypcji newslettera. To przekazanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wykorzystaniu skutecznego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkowników systemu do dystrybucji newslettera. Dane przekazane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach Episerver znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
Episerver wykorzystuje te informacje do rozsyłania newslettera oraz prowadzenia statystycznej analizy tych działań marketingowych na nasze zlecenie. Na potrzeby analizy przesyłane w naszym imieniu e-maile zawierają tak zwane sygnalizatory sieci web czy piksele śledzące, będące plikami graficznymi o rozmiarze jednego piksela, które są przechowywane na naszej stronie internetowej albo w treściach webowych znajdujących się w e-mailu. Dzięki nim można sprawdzić, czy wiadomość e-mail z newsletterem została otwarta. W ramach śledzenia odbywa się rejestrowanie informacji o charakterze technicznym (np. czas wywołania, adres IP, rodzaj przeglądarki oraz system operacyjny). Dane są rejestrowane wyłącznie w formie zanonimizowanej, dzięki czemu nie zostają powiązane z pozostałymi danymi osobowymi. Możliwość bezpośredniego przypisania danych do osoby jest wykluczona. Te dane służą wyłącznie do celów analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą zostać wykorzystane do lepszego dopasowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.
Jeśli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec analizy danych do spersonalizowanych celów analitycznych, mogą Państwo zrobić to z poziomu przesyłanych wiadomości e-mail. Jeśli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec analizy danych do celów statystycznych, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera.
Zawarliśmy z Episerver umowę o przetwarzanie danych, w której zobowiązaliśmy Episerver do ochrony danych należących do naszych klientów oraz do nieprzekazywania ich podmiotom trzecim.
Z polityką prywatności Episerver można zapoznać się tutaj:
https://www.episerver.com/de/trust-center/datenschutz

5.3. Marketing przesyłany pocztą tradycyjną
Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu spersonalizowanego marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zastrzegamy możliwość zapisania Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz – o ile te informacje podali Państwo w ramach zawarcia umowy – Państwa tytułu, stopnia akademickiego, roku urodzenia, zawodu, branży i stanowiska, a także zastrzegamy możliwość wykorzystania tych danych do przesyłania interesujących ofert oraz informacji na temat naszych produktów pocztą tradycyjną. W dowolnym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i wykorzystania tych danych do wspomnianego celu, przesyłając odpowiednią wiadomość do administratora.

6) Usługi analizy sieciowej

Matomo (dawniej Piwik)
Na tej stronie internetowej za pośrednictwem oprogramowania do analizy sieciowej Matomo (www.matomo.org), usługi zapewnianej przez spółkę InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Matomo”) odbywa się gromadzenie i zapisywanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na statystycznej analizie korzystania ze strony przez użytkowników w celach optymalizacyjnych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Z wykorzystaniem tych danych do wspomnianych celów zostają utworzone spseudonimizowane profile użytkowników, które następnie poddawane są analizie. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie umożliwiają między innymi rozpoznanie przeglądarki internetowej w przypadku ponownych odwiedzin. Dane (włącznie ze spseudonimizowanym adresem IP) gromadzone z wykorzystaniem technologii Matomo przetwarzane są na naszych serwerach.

Informacje znajdujące się w spseudonimizowanych profilach użytkowników generowane przez pliki cookie nie są wykorzystywane do personalnej identyfikacji osób odwiedzających tę stronę internetową i nie odbywa się ich powiązanie z danymi osobowymi dotyczącymi osoby zanonimizowanej poprzez zastosowanie pseudonimu.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i analizowanie tych danych związanych z odwiedzinami na naszej stronie, mogą Państwo jednym kliknięciem myszy ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec zapisywania i wykorzystywania danych. W takim wypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie opt-out, który będzie zapobiegać gromadzeniu danych sesyjnych przez Matomo. Prosimy pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie doprowadzi do usunięcia także tego pliku cookie opt-out, co będzie wiązało się z koniecznością jego ponownej aktywacji.
Jeśli jest to niezbędne z uwagi na przepisy prawa, do przetwarzania wymienionych powyżej danych pozyskaliśmy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, prosimy postępować zgodnie z wyżej opisaną procedurą wnoszenia sprzeciwu.

7) Narzędzia i pozostałe

Mapy Google
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Mapy Google (API) zapewniane przez spółkę Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Mapy Google to usługa sieciowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. W wyniku korzystania z tej usługi wyświetlamy Państwu naszą lokalizację oraz ułatwiamy ewentualny dojazd.

Już w chwili wywołania konkretnych podstron, na których osadzona jest mapa zapewniana przez Mapy Google, odbywa się transfer informacji (takich jak adres IP) na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej do serwerów Google, gdzie te informacje są następnie przechowywane. W ramach tego procesu może dojść do przekazania danych do serwerów należących do Google LLC., znajdujących się na terenie USA. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, do którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne tego rodzaju konto. Jeśli są Państwo zalogowani do usług Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania tych danych do Państwa profilu w Google, muszą wylogować się Państwo przed aktywacją usług. Google przechowuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w formie profili użytkowników i poddaje je analizie. Gromadzenie, zapisywanie i analizowanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Google polegającego na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, prowadzeniu badań rynkowych lub zmodyfikowaniu stron internetowych Google tak, aby lepiej odpowiadały one potrzebom użytkowników. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tworzenia wspomnianych profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Google. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przekazywanie danych Google w ramach korzystania z usług Mapy Google, mogą Państwo także całkowicie dezaktywować Mapy Google, wyłączając stosowanie JavaScript z poziomu Państwa przeglądarki. W takim wypadku na tej stronie internetowej nie będzie można korzystać z usług Mapy Google ani wyświetlać map.

Z warunkami korzystania z usług Google można zapoznać się pod adresem https://policies.google.com/terms?hl=pl&gl=de, natomiast dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google znajdują się tutaj: https://www.google.com/intl/pl/help/terms_maps/.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z usług Mapy Google można znaleźć na stronie internetowej Google („Polityka prywatności Google”): https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de.

Jeśli jest to niezbędne z uwagi na przepisy prawa, do przetwarzania wymienionych powyżej danych pozyskaliśmy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody, prosimy postępować zgodnie z wyżej opisaną procedurą wnoszenia sprzeciwu.

8) Prawa osoby, której dane dotyczą

8.1. Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych zapewniają Państwu szereg praw (praw do informacji oraz praw do interwencji), z których mogą Państwo skorzystać w stosunku do administratora w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Poniżej informujemy o tych prawach:

- Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO:
w szczególności są Państwo uprawnieni do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych albo kryteriach ustalania tego okresu, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacji o źródle danych, jeśli nie zostały zebrane od Państwa, o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, a także istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, jak i o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania, a także o prawie do uzyskania informacji o tym, jakie zabezpieczenia na gruncie art. 46 RODO są stosowane w przypadku przekazania danych do państw trzecich;

- Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO:
mają Państwo prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;

- Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO:
mają Państwo prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w przypadku spełnienia przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO. To prawo nie obowiązuje w szczególności wówczas, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na interes publiczny albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO:
mają Państwo prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na czas trwania kontroli zakwestionowanej przez Państwa prawidłowości danych osobowych, jeśli sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania, w zamian czego żądają Państwo ograniczenia ich przetwarzania, kiedy dane są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a my nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania albo kiedy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania z uwagi na Państwa szczególną sytuację do chwili zbadania, czy nasze interesy mają charakter nadrzędny;

- Prawo do uzyskania informacji zgodnie z art. 19 RODO:
jeśli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, to jest on zobowiązany do poinformowania o sprostowaniu albo usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO:
przysługuje Państwu prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania przekazania ich innemu administratorowi, o ile jest to możliwe z uwagi na względy techniczne;

- Prawo do wycofania udzielonych zgód zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO:
przysługuje Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie już udzielonej zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane, o ile dalsze przetwarzanie nie jest możliwe w oparciu o inną podstawę prawną niewymagającą zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO:
jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z RODO, mogą Państwo – bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej – skorzystać z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8.2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Jeśli w ramach ważenia interesów podejmiemy decyzję o przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes o nadrzędnym charakterze, będą mogli Państwo z uwagi na przyczyny wynikające z Państwa szczególnej sytuacji w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania odpowiednich danych. Zastrzegamy możliwość dalszego przetwarzania danych, jeśli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych do celów tego rodzaju marketingu. Z prawa do wniesienia sprzeciwu mogą Państwo skorzystać zgodnie z powyższym opisem.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania odpowiednich danych do celów prowadzenia marketingu bezpośredniego.

9) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest obliczany w zależności od konkretnej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz – jeśli ma zastosowanie – dodatkowo na podstawie ustawowego terminu przechowywania (dotyczy to na przykład terminów przechowywania określonych w przepisach prawa handlowego albo podatkowego).

Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą.

Jeśli istnieją ustawowe terminy przechowywania danych, które na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO są przetwarzane w związku ze zobowiązaniami wynikającymi ze stosunku prawnego albo w związku z podobnymi zobowiązaniami, to rutynowe usunięcie tych danych odbywa się po upływie terminów przechowywania, o ile nie są one już konieczne do wykonania umowy lub jej zawarcia bądź po naszej stronie nie istnieje już prawnie uzasadniony interes polegający na ich dalszym przetwarzaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane przechowywane są aż do momentu skorzystania przez Państwa z prawa do wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dane przechowywane są aż do momentu skorzystania przez Państwa z prawa do wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 ust. 2 RODO.

Jeśli z pozostałych informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności dotyczących szczególnych przypadków przetwarzania nie wynika nic innego, zapisane dane osobowe w pozostałej części zostają usunięte, kiedy nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone albo w inny sposób przetworzone.

 

Proszę wybrać swój język
Szukam