Przejdź do treści

Kompleksowa opieka medyczna w Berlinie

Врачи больницы приветствуют пожилую пару
getty images, photo: Tom Werner

W Berlinie działa ponad 80 szpitali, które zapewniają opiekę medyczną w regionie stołecznym Berlina-Brandenburgii. Najstarszą i powszechnie znaną instytucją jest Charité – obecnie największy akademicki szpital kliniczny w Europie, z kilkoma lokalizacjami w mieście.

Oprócz szpitali uniwersyteckich i miejskich istnieją kliniki prywatne i non-profit, takie jak na przykład Helios Kliniken, Johannesstift Diakonie czy Immanuel Albertinen Diakonie. Zakres usług uzupełniają wysoko wyspecjalizowane kliniki, takie jak Szpital urazowy Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) i Niemiecki Instytut Serca szpitala Charité (DHZC). Specjalistyczne gabinety lekarskie uzupełniają ofertę medyczną w zakresie ambulatoryjnym.

Wyświetl wybór szpitali dla żądanej specjalizacji medycznej, korzystając z opcji „Filtr Specjalizacje medyczne” i „Zastosuj filtr”. Kliknij klinikę, aby uzyskać więcej informacji i skontaktować się z jej biurem międzynarodowym.

Szpitale i gabinety lekarskie

30 Wyniki

Filtr Kategorie
Filtr Udogodnienia
Filtr Specjalizacje medyczne
Filtr Lokalizacji
two doctors looking at a x-ray
GettyImages, photo: fotostorm

Kliniki: szerokie spektrum usług zdrowotnych

W Berlinie działa ponad 90 szpitali dysponujących około 22 000 łóżek. Te placówki zapewniają swoim pacjentom kompleksową opiekę medyczną. W zakres usług wchodzą kosztowne terapie oraz zabiegi wykonywane z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych urządzeń medycznych. W przypadku pobytów stacjonarnych gwarantowana jest dogłębna obserwacja stanu pacjenta oraz pełna opieka. Berlińskie szpitale zajmują się diagnostyką, leczeniem i opieką pooperacyjną we wszystkich specjalizacjach medycznych, dla pacjentów cierpiących na niemal wszystkie istniejące schorzenia.

Szpitale znajdujące się na terenie Berlina różnią się od siebie w zależności od rozmiaru i specjalizacji. Poza placówkami zapewniającymi podstawową opiekę lekarską działają tu kliniki specjalizujące się w leczeniu konkretnych schorzeń, na przykład z dziedziny kardiologii czy ortopedii. Ponadto medyczny krajobraz Berlina uzupełniają wszechstronne placówki prowadzące interdyscyplinarne, najnowocześniejsze terapie dla pacjentów cierpiących na wieloaspektowe, skomplikowane choroby. Zalicza się do nich wszystkie placówki Charité, a także placówki Vivantes i grupy Helios Kliniken. Kliniki uniwersyteckie, takie jak właśnie Charité, łączą swoją pracę z badaniami naukowymi i dydaktyką.

Rehabilitacja lecznicza jest uznawana w Niemczech za samodzielną specjalizację medyczną. Usługi z tego zakresu są świadczone w wyspecjalizowanych szpitalach. Celem jest przywrócenie pełnego zdrowia pacjentów, tak aby mogli oni w pełni sił realizować się w życiu prywatnym i zawodowym. Rehabilitacja jest wdrażana po operacjach sercowo-naczyniowych, tak aby przy zapewnieniu odpowiedniego ruchu i odżywiania pacjenci mogli cieszyć się zdrowszym życiem. Po zabiegach ortopedycznych konieczna jest ponowna nauka sekwencji ruchów. Z kolei rehabilitacja onkologiczna ma na celu ułatwienie życia w nieznanych dotąd warunkach.

Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, berlińskie szpitale znajdują się w rękach różnych podmiotów. Działają tu szpitale publiczne, prywatne czy placówki pożytku publicznego. Choć nie wpływa to na niezmiennie wysoką jakość opieki medycznej, styl i rodzaj opieki nad pacjentami może różnić się w zależności od placówki.

Wybór szpitali

Więcej
nurse taking notes at ward round
iStock.com, photo: psphotograph

Zarządzanie jakością w niemieckich szpitalach

Jakość ma niebagatelne znaczenie dla niemieckiego systemu opieki zdrowotnej – nie zapomniano o tym również w Berlinie. Na szpitale nałożony jest ustawowy obowiązek zapewniania i wykazywania określonego poziomu jakości świadczeń medycznych. W tym zakresie zostały określone różne wskaźniki jakościowe, odnoszące się do poszczególnych aspektów. Szpitale na mocy ustawy są zobowiązane do tego, by każdego roku przedkładać ustrukturyzowane raporty dotyczące jakości – pacjenci zwykle mogą zapoznać się z nimi w Internecie. W zakres działań dotyczących zapewnienia jakości wchodzi wymóg, zgodnie z którym szpitale mogą prowadzić tylko te terapie, które wykonywane są w danej placówce dostatecznie często w ujęciu rocznym. Dzięki temu mamy pewność, że personel dysponuje wymaganą specjalistyczną wiedzą. 

Niemieckie przepisy dotyczące zapewnienia jakości przewidują również surowe wymogi odnośnie do higieny panującej w szpitalach. Mają one na celu przeciwdziałanie wieloopornym patogenom (na przykład MRSA czy ESBL), a tym samym zapobieganie zakażeniom mogącym zagrażać życiu pacjentów. Przepisy z zakresu higieny mogą przewidywać kompleksowe badania na etapie przyjęcia do placówki. Mogą także obowiązywać surowe wymogi dotyczące odwiedzających w przypadku podejrzenia czynników zakaźnych. Jeśli to podejrzenie się potwierdzi, konieczne jest przeniesienie pacjentów na oddział zakaźny, aby chronić inne osoby przed zakażeniem. 

Dzięki intensywnej pracy nad jakością standard opieki medycznej w Niemczech osiągnął naprawdę wysoki poziom. Aby konsekwentnie go podnosić, wiele medycznych inicjatyw jest skupionych wokół aktywnego zarządzania błędami. Renomowane kliniki przodują w metodzie kół jakości. Dają one bardzo dobry przykład.

            

Więcej
doctors consulting
iStock.com, photo: BraunS

Lekarze prowadzący własne praktyki

W Berlinie poza lekarzami zatrudnionymi w szpitalach o zdrowie pacjentów dba kolejnych 9200 lekarzy prowadzących gabinety ogólne i specjalistyczne świadczących opiekę ambulatoryjną. Co do zasady mają oni takie same kwalifikacje jak lekarze zatrudnieni w szpitalach. Wielu z nich przed otworzeniem własnego gabinetu zbierało doświadczenie właśnie w szpitalach. Co więcej, aby móc poszczycić się tytułem lekarza specjalisty, przez wiele lat musieli intensywnie się dokształcać, a także zdać obowiązkowy egzamin.

Dzięki gęstej siatce gabinetów prywatnych Berlin jest w stanie zaoferować najszersze spektrum specjalizacji medycznych. Poza lekarzami medycyny ogólnej można tu znaleźć ekspertów specjalizujących się w pediatrii, stomatologii, ortodoncji oraz dermatologii. O najlepszy stan zdrowia pacjentów dbają tu także specjaliści z dziedziny kardiologii, onkologii, radioterapii i nie tylko.

Często wielu ekspertów łączy swoje siły w jednym centrum. To bardzo korzystne rozwiązanie dla pacjentów, ponieważ w jednym miejscu opiekę nad nimi roztaczają lekarze o najróżniejszych specjalizacjach. Wiąże się to z ogromną korzyścią w postaci interdyscyplinarnej wymiany wiedzy między lekarzami. Przykładowo w centrum specjalizującym się w ortopedii wszelkie możliwe schorzenia ortopedyczne można leczyć zachowawczo, ale też operacyjnie. Spektrum świadczeń obejmuje także diagnostykę za pomocą obrazowania radiologicznego i fizjoterapeutyczną opiekę pooperacyjną.

Wybór gabinetów lekarskich

Więcej

Berlin – stolica medycyny wysokospecjalistycznej

obecność największej kliniki uniwersyteckiej w Europie, Charité, a także duża liczba placówek i instytutów badawczych z najwyższej półki. Stolica Niemiec oferuje krajowym i zagranicznym pacjentom pełny zakres nowoczesnych usług medycznych – niezależnie od choroby, z którą się zmagają. Dzień po dniu aż 90 klinik i około 9200 tutejszych lekarzy świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, zgodnie z niemieckimi standardami jakości i obsługi. Wyraźnym potwierdzeniem tego faktu jest stale rosnąca liczba zagranicznych pacjentów: nie bez powodu Berlin nazywany jest „medyczną stolicą Niemiec”.

Proszę wybrać swój język

Szukam