Przejdź do treści

Lekarz, któremu ufasz

Widok wzdłuż berlińskiej Szprewy na Urząd Kanclerski i Charité
visitBerlin, photo: Stephan Zirwes

W stołecznych szpitalach pracują cenieni lekarze o najwyższych kwalifikacjach, którzy jako profesorowie i ordynatorzy kierują interdyscyplinarnymi zespołami lekarzy. Każdego roku ponad 800 000 pacjentów oddaje się w ręce lekarzy berlińskich szpitali wszystkich specjalności medycznych.

Na tej stronie można dowiedzieć się więcej o ordynatorach i specjalistach szpitali. Za pomocą funkcji filtrowania można wyszukać odpowiednie specjalizacje, można również uzyskać informacje o przebiegu kariery zawodowej lub kompetencjach lekarza. Ponadto otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat głównych obszarów leczenia.

 

Ordynatorzy i specjaliści

80 Wyniki

Dostępna video-konsultacja
Filtr Specjalizacje medyczne
graudate cap
GettyImages, photo: dhavatar

Różnorodność ekspertów medycznych

Każdy, kto chce zostać lekarzem w Niemczech, musi ukończyć studia medyczne. Są one ściśle uregulowane i trwają około sześciu lat. Kto je pomyślnie ukończył, uzyskuje tytuł „lekarki” lub „lekarza”. Następnie można ubiegać się o dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza, czyli o tzw. „aprobację”. Następnie lekarz może uzyskać dalsze kwalifikacje w określonej specjalizacji i uzyskać tytuł „lekarza specjalisty”. Może również odbyć studia doktoranckie i w ten sposób uzyskać tytuł „Dr. med.”. Może również habilitować się na uniwersytecie i w ten sposób uzyskać tytuł „profesora”. Lekarze, którzy otrzymali habilitację, mogą być również tak zwanymi „prywatnymi docentami/wykładowcami nieetatowymi” lub „PD”. Oznacza to, że nie posiadają oni obecnie tytułu profesora uczelni wyższej.

Dla pacjentów międzynarodowych ważnym jest, aby wiedzieć, że w Niemczech lekarze bez prawa wykonywania zawodu, czyli aprobacji, nie mogą leczyć pacjentów. Chroni to pacjentów przed specjalistami wykonującymi zadania lekarza bez wystarczającej wiedzy.

Jeżeli lekarz nie posiada tytułu takiego jak „Dr.” lub „Prof.”, nie oznacza to, że nie jest w Niemczech lekarzem. Każdy lekarz pracujący w szpitalu przeszedł w zasadzie wszystkie wymagane prawem egzaminy. Jest on wykwalifikowany do leczenia pacjentów, niezależnie od tego, czy posiada tytuł „Dr.” czy nie.

Więcej

Berlin – stolica medycyny wysokospecjalistycznej

obecność największej kliniki uniwersyteckiej w Europie, Charité, a także duża liczba placówek i instytutów badawczych z najwyższej półki. Stolica Niemiec oferuje krajowym i zagranicznym pacjentom pełny zakres nowoczesnych usług medycznych – niezależnie od choroby, z którą się zmagają. Dzień po dniu aż 90 klinik i około 9200 tutejszych lekarzy świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, zgodnie z niemieckimi standardami jakości i obsługi. Wyraźnym potwierdzeniem tego faktu jest stale rosnąca liczba zagranicznych pacjentów: nie bez powodu Berlin nazywany jest „medyczną stolicą Niemiec”.

Proszę wybrać swój język

Szukam