Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Robert Krempien

Dyrektor oddziału radioterapii i radioonkologii

Prof. Dr. med. Robert Krempien
Thomas Oberländer/Helios Kliniken

CV

Prof. Dr. med. Robert Krempien

  • 1992 r. studia na wydziale medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu; stypendium badawcze w szpitalu Mount Sinai Hospital w Toronto (Kanada); asystent kliniczny w Wuhan Medical School w Wuhan (Chińska Republika Ludowa) i w szpitalu Frenchay Hospital Bristol (Anglia)
  • 1993 r. kształcenie na lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny wewnętrznej, Uniwersytet w Heidelbergu
  • 1995 r. oddział radioonkologii, Uniwersytet w Heidelbergu i Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ)
  • Od 2001 r. lekarz specjalista w dziedzinie radioonkologii (DKFZ)
  • 2002–2007 r. oddział radionkologii i brachyterapii, Uniwersytet w Heidelbergu
  • 2003 r. kierownik oddziału radioterapii śródoperacyjnej
  • 2004 r. profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Heidelbergu
  • 2006 r. tytuł profesora
  • 2003–2007 r. Krajowe Centrum Chorób Nowotworowych (NCT) Uniwersytetu w Heidelbergu i Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem
  • Od 2007 r. kierownik oddziału radioonkologii, klinika Helios Klinikum Berlin-Buch

Główne usługi medyczne

Radioterapia i promieniowanie bólu przy zwyrodnieniowych i zapalnych chorobach stawów, a także orbitopatii tarczycowej Śródoperacyjna radioterapia elektronowa (IOERT) u pacjentów onkologicznych
Radioterapia wewnątrznaczyniowa w obszarze uda i miednicy

Spektrum

Języki: niemiecki, angielski

2001 r. otrzymanie nagrody Jean-Paul Obrecht Award za innowacje techniczne w dziedzinie radioonkologii

2003 r. nagroda od Niemieckiego Towarzystwa Radioonkologii za innowacje techniczne w dziedzinie radioonkologii

Proszę wybrać swój język

Szukam