Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Mazda Adli

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii

Prof. Dr. med. Mazda Adli
Fliedner Klinik Berlin

CV

Prof. Dr. med. Mazda Adli

  • Kształcenie na lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii i psychoterapii, oddział psychiatrii i psychoterapii, Wolny Uniwersytet Berlina
  • 2004 r. ordynator w oddziale psychiatrii i psychoterapii, Charité Campus Mitte, Berlin
  • 2010 r. habilitacja, Charité, Berlin
  • Od 2013 r. dyrektor w Fliedner Klinik Berlin
  • 2015 r. założenie interdyscyplinarnego forum neurourbanistyki (wspólnie z Towarzystwem Alfreda Herrhausena)
  • Kierownictwo nad grupą badawczą zaburzeń afektywnych w oddziale psychiatrii oraz psychoterapii, Charité Campus Mitte, Berlin
  • Jeden z najwybitniejszych niemieckich specjalistów prowadzących badania nad stresem

Główne usługi medyczne

Powstawanie i leczenie chorób afektywnych, takich jak (lekoopornych) depresji czy schorzeń powiązanych ze stresem Szczególne zainteresowanie to przełożenie wyników badań (z zakresu neuronauki) na zastosowania praktyczne z korzyścią dla pacjentów

Spektrum

Języki: niemiecki, perski, angielski, francuski

„Chroniczny stres może być obciążeniem dla zdrowia, zwłaszcza w nowoczesnym środowisku życia. Działania prewencyjne podjęte w odpowiednim momencie oraz najnowsze osiągnięcia psychoterapii i psychofarmakologii to nasze najskuteczniejsze środki wspomagające zapobieganie schorzeniom uwarunkowanym stresem oraz ich leczenie”.

Proszę wybrać swój język

Szukam