Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Bertram Glaß

Dyrektor oddziału hematologii i terapii komórkowej

Prof. Dr. med. Bertram Glaß
Thomas Oberländer/Helios Kliniken

CV

Prof. Dr. med. Bertram Glaß

 • 1982–1989 r. studia medyczne, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii
 • 1989–1991 r. staż w Instytucie Immunologii, II oddział medyczny Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii
 • 1991 r. uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza
 • 1991 r. doktorat
 • 1991–1999 r. lekarz asystent, II oddział medyczny Uniwersytetu Christiana-Albrechta, szpital miejski w Kilonii
 • 1996 r. uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny wewnętrznej
 • 1999–2000 r. ordynator, II oddział medyczny Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii
 • 2002 r. uzyskanie tytułu lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny wewnętrznej i hematologii oraz onkologii internistycznej
 • 2002 r. tytuł profesora o randze C3, oddział hematologii i onkologii, Klinika Uniwersytecka w Getyndze
 • 2001–2007 r. ordynator i kierownik zespołu transplantacji komórek macierzystych, oddział hematologii i onkologii, Klinika Uniwersytecka w Getyndze
 • 2007 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze
 • 2007–2017 r. pełniący obowiązki dyrektora i kierownika sekcji transplantacji komórek macierzystych, oddział hematologii, onkologii oraz transplantacji komórek macierzystych, klinika Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg
 • Od 2017 r. dyrektor oddziału hematologii i transplantacji komórek macierzystych, klinika Helios Klinikum Berlin-Buch

Główne usługi medyczne

Hematologia i transplantacja komórek macierzystych Ostra białaczka
Zespoły mielodysplastyczne Przewlekłe choroby mieloproliferacyjne (CMPE)
Chłoniaki Łagodne choroby krwi

Spektrum

Języki: niemiecki, angielski

Kierownictwo i publikacja wyników wielu multicentrycznych badań klinicznych powiązanych z wyżej wspomnianymi obszarami specjalizacji

Członek rady doradczej towarzystwa German Lymphoma Alliance

Proszę wybrać swój język

Szukam