Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Andreas Greiner

Dyrektor oddziału chirurgii naczyniowej i profesor w dziedzinie chirurgii naczyniowej w Klinice Uniwersyteckiej Charité, Berlin, FEBVS (Fellow of the European Board of Vascular Surgery), certyfikowany specjalista w dziedzinie leczenia wewnątrznaczyniowego

Prof. Dr. med. Andreas Greiner
Charité, photo: Marko Priske

CV

Prof. Dr. med. Andreas Greiner

  • 1997 r. studia medyczne i dysertacja, Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku
  • 2005/2007 r. lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej / lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej, Klinika Uniwersytecka w Innsbrucku
  • 2008–2014 r. kierownik medyczny i prof. nadzwyczajny w dziedzinie chirurgii, Klinika Uniwersytecka w Innsbrucku / Klinika Uniwersytecka RWTH w Akwizgranie
  • Od 2015 r. profesor w dziedzinie chirurgii naczyniowej i dyrektor oddziału chirurgii naczyniowej w Klinice Uniwersyteckiej Charité, Berlin

Główne usługi medyczne

Tętniaki aorty piersiowej (leczenie małoinwazyjne, TEVAR) Tętniaki aorty brzusznej (leczenie małoinwazyjne, EVAR)
Leczenie chirurgiczne aorty metodą otwartą Zwężenie tętnic szyjnych (chirurgia metodą otwartą, stentowanie tętnic szyjnych)
Choroba tętnic obwodowych (chirurgia by-passowa, angioplastyka PTA) Dostępy do dializ
Zwężenie tętnic nerkowych, aorta brzuszna, angina brzuszna Żylaki (chirurgia estetyczna, skleroterapia, ablacja)

Spektrum

Ponad 3500 zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej

Języki: angielski, niemiecki

Proszę wybrać swój język

Szukam