Przejdź do treści

Placówki medycyny transplantacyjnej

operacja lekarz rentgen
GettyImages, photo: Squaredpixels

Dla pacjentów z poważnymi zaburzeniami czynnościowymi serca, wątroby, nerek lub płuc przeszczep jest często ostatnią nadzieją. Obecnie w samych Niemczech na serce od dawcy oczekuje kilkuset pacjentów. W Niemczech przeszczepianie narządów od dawców ludzkich podlega ścisłej ustawie o transplantacji. Stanowi ona między innymi, że pacjent otrzymuje narząd zgodnie z zapotrzebowaniem i prawdopodobieństwem powodzenia, a nie według kryteriów finansowych. Transplantacje są przeprowadzane tylko w certyfikowanych ośrodkach transplantacyjnych.

Nerka i części wątroby mogą być przeszczepiane jako żywe narządy. Poprzedzone jest to szeroko zakrojonymi badaniami w celu określenia zgodności dawcy i biorcy. W międzyczasie opracowano nowe procedury transplantacji nerek, które umożliwiają przeszczep nawet w przypadku dwóch różnych grup krwi. Cały proces związany jest z bardzo wysokimi wymaganiami. W Niemczech transplantacja od żywych osób jest dopuszczalna tylko między bliskimi krewnymi lub osobami o bliskich więzach osobistych. Aby wykluczyć uzależnienie psychiczne lub ewentualny przymus, oprócz badań lekarskich przeprowadzane są również obszerne badania psychologiczne.

Udoskonalone techniki chirurgiczne i postępy w immunoterapii znacznie zwiększyły szanse na sukces w przeszczepianiu narządów. Intensywna faza opieki pooperacyjnej trwa około czterech do sześciu tygodni i jest decydującą częścią leczenia. Każdy przeszczep narządu powoduje konieczność chronienia pacjenta przed odrzuceniem przeszczepu za pomocą leków, które muszą być zażywane do końca życia. Konieczne są również regularne badania kontrolne wykonywane przez całe życie, początkowo w bardzo krótkich odstępach czasu, a następnie stopniowo w coraz dłuższych odstępach. Dlatego pacjenci zagraniczni powinni przed przeszczepem upewnić się, że w ich kraju możliwa jest dalsza opieka i stała kontrola.

Szpitale i gabinety lekarskie

2 Wyniki

Filtr Kategorie
Filtr Udogodnienia
Filtr Lokalizacji

Kompleksowa opieka medyczna

Proszę wybrać swój język

Szukam