Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Thomas Erler

Kierownik medyczny oddziału pediatrycznego

Prof. Dr. Thomas Erler
Klinikum Ernst von Bergmann, Holger Vonderlind

CV

Prof. Dr. med. Thomas Erler

  • Do 1984 r. studia medyczne i nadanie prawa wykonywania zawodu lekarza
  • 1988 r. doktorat
  • 2003 r. habilitacja, Charité, Berlin
  • Od 2014 r. tytuł profesora honorowego, wydział nauk o człowieku, Uniwersytet Poczdamski
  • Od 2015 r. kierownik medyczny, oddział pediatryczny, klinika Klinikum Ernst von Bergmann
  • Zaangażowanie na rzecz stowarzyszenia „Medycyna snu Berlin Brandenburgia e.V.”, jako członek komisji etyki Krajowej Izby Lekarskiej w Brandenburgii oraz w Fundacji McDonalda w Niemczech
  • Członek zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Pediatrów / Chirurgów Dziecięcych (VLKKD)

Główne usługi medyczne

Pediatria (lekarz specjalista) Chirurgia dziecięca, diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca
Neonatologia Mukowiscydoza
Neuropediatria / epileptologia dziecięca Dodatkowe kształcenie w dziedzinie dziecięcej intensywnej terapii oraz medycynie snu
Lekarz pogotowia ratunkowego

Spektrum

Doświadczenie w opiece nad dziećmi z wagą urodzeniową poniżej 500 g w największym Centrum Opieki Perinatalnej Level I w kraju związkowym Brandenburgia

Analiza ponad 10 000 polisomnograficznych badań wykonanych u dzieci z różnych grup wiekowych

Języki: niemiecki, angielski, rosyjski

Proszę wybrać swój język

Szukam