Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Martin Südmeyer

Dyrektor oddziału neurologii

Prof. Dr. med. Martin Südmeyer
Klinikum Ernst von Bergmann, Holger Vonderlind

CV

Prof. Dr. med. Martin Südmeyer

  • Studia medyczne, Uniwersytet w Kilonii
  • Pobyty w USA i Szwajcarii
  • Dalsze kształcenie na neurologa na oddziale neurologii, Uniwersytet w Düsseldorfie
  • 2013 r. doktorat, Uniwersytet w Düsseldorfie
  • Założyciel i referent „Düsseldorfskiej Sieci Choroby Parkinsona” o znaczeniu ponadregionalnym, zaangażowanie na rzecz teleneurologii na oddziale
  • w 2014 r. założenie cieszącej się renomą w całych Niemczech Fundacji Thiemanna, poświęconej badaniom nad Chorobą Parkinsona oraz innymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi
  • Od 2016 r. dyrektor oddziału neurologii, klinika Klinikum Ernst von Bergmann

Główne usługi medyczne

Neurologia (lekarz specjalista) Udar mózgu, oddział udarowy
Choroba Parkinsona Schorzenia demencyjne i neurodegeneracyjne
Epilepsja Migrena
Nowotwory mózgu Zapalenia układu nerwowego (np. stwardnienie rozsiane, zespół Guillaina-Barrego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)

Spektrum

Języki: niemiecki, angielski

Proszę wybrać swój język

Szukam