Przejdź do treści

Prof. dr hab. n. med. Marc Bloching

Dyrektor oddziału laryngologicznego

Prof. Dr. med. Marc Bloching
Thomas Oberländer/Helios Kliniken

CV

Prof. Dr. med. Marc Bloching

 • 1986–1992 r. studia medyczne, Uniwersytet w Kolonii, Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie oraz Wolny Uniwersytet Berlina
 • 1993 r. doktorat, wyróżnienie magna cum laude, praca „Eliminacja endotoksyn z wody i plazmy”, oddział medycyny wewnętrznej, Wolny Uniwersytet Berlina (Prof. Dr. Karla Ibe)
 • 1993–1994 r. lekarz stażysta, oddział laryngologii, Benjamin Franklin Campus, Wolny Uniwersytet Berlina (Prof. Dr. H. Scherer)
 • 1996 r. pobyt naukowy poświęcony chirurgii rekonstrukcyjnej, Mount-Sinai-Medical School, Nowy Jork (Prof. Marc Urken)
 • 1997 r. otrzymanie tytułu lekarza laryngologa, uprawnienia DEGUM, USG w obszarze głowy i szyi
 • 1998 r. ordynator, dalsze kształcenie na oddziale foniatrii oraz audiologii dziecięcej, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, dodatkowa specjalizacja w zakresie dysfonii i zaburzeń mowy
 • 2001 r. kierownik medyczny, dodatkowa kwalifikacja w zakresie specjalnej chirurgii laryngologicznej, uprawnienia do szkolenia „Doppler CW oraz metoda Duplex”
 • 1994–2002 r. pracownik medyczny, klinika uniwersytecka i poliklinika laryngologii, chirurgii głowy i szyi, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (Prof. Dr. A. Berghaus)
 • 2002 r. dodatkowa specjalizacja w zakresie operacji plastycznych
 • 2002 r. habilitacja, praca pt. „Oszacowanie względnego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej w obszarze głowy i szyi z wykorzystaniem biomarkerów”
 • 2003 r. tymczasowy dyrektor oddziału laryngologicznego, chirurgii głowy i szyi, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze
 • 2006 r. profesor stopnia W3 w zakresie laryngologii i dyrektor oddziału, Klinika Uniwersytecka Kraju Saary, Homburg/Saara
 • Od 2008 r. kierownik oddziału laryngologicznego, klinika Helios Klinikum Berlin-Buch, Klinika Uniwersytecka Charité
 • Od 2009 r. kierownik grupy roboczej „rynologia i rynochirurgia” Niemieckiego Towarzystwa Laryngologicznego, Chirurgii Głowy i Szyi

Główne usługi medyczne

Plastyczna chirurgia rekonstrukcyjna w przypadku wad rozwojowych i defektów głowy
Leczenie schorzeń podstawy czaszki i oczodołu
Operacje poprawiające słuch, zapewnianie częściowo wszczepianych aparatów słuchowych i implantów ślimakowych
Przeznosowa mikroskopowo-endoskopowa chirurgia zatok przynosowych
Rynoplastyka

Spektrum

Języki: niemiecki, angielski

Proszę wybrać swój język

Szukam