Przejdź do treści

PD Dr n. med. Patrick Hundsdörfer

Dyrektor oddziału pediatrycznego

Приват-доцент др. мед. наук Патрик Хундсдёрфер
Thomas Oberländer/Helios Kliniken

CV

PD Dr. med. Patrick Hundsdörfer

  • 1997–1998 r. doktorant, Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem, Heidelberg
  • 1999 r. uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza
  • 2007 r. lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii
  • 2008 - 2019 Klinika Pediatrii z ukierunkowaniem na hematologię/onkologię/przeszczepianie komórek macierzystych, Klinika Uniwersytecka Charité, Berlin, odpowiedzialna za przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci od 2017 r.
  • 2010 r. habilitacja w obszarze pediatrii
  • Od 2017 r. kierownik stacji przeszczepów szpiku oddziału pediatrycznego ze szczególnym naciskiem na onkologię / hematologię / przeszczepy szpiku kostnego, Klinika Uniwersytecka Charité, Berlin
  • Od 2019 r. dyrektor oddziału pediatrycznego w klinice Helios Klinikum Berlin-Buch

Główne usługi medyczne

Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży (łagodne postaci chłoniaków, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, kości oraz tkanek miękkich, neuroblastoma, nowotwory wątroby i wszystkie rodzaje nowotworów nawracających) Choroby krwi u dzieci (anemia, małopłytkowość, granulocytopenia, skomplikowane choroby krwi)

Spektrum

Języki: niemiecki, angielski

Działalność naukowa: od 2016 r. stworzenie i rozbudowa Krajowego Biobanku Neuroblastomy

Proszę wybrać swój język

Szukam