Przejdź do treści

Dr n. med. Mahmoud Ismail

Kierownik Centrum Torakochirurgii

Portrait Dr. med. Mahmoud Ismail
Klinikgruppe Ernst von Bergmann

CV

Dr. med. Mahmoud Ismail

  • 1994–2001 r. studia medyczne na Univerzita Karlova w Pilźnie (Czechy)
  • Od 2009 r. lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii
  • Od 2014 r. lekarz specjalista w dziedzinie torakochirurgii
  • 2001–2018 r. pełniący obowiązki kierownika oraz koordynator w Centrum kompetencji w zakresie torakochirurgii należącym do Charité
  • 2001–2018 r. kierownik Centrum kompetencji: Prof. Dr. med. Jens C. Rückert – Klinika Uniwersytecka Charité w Berlinie, oddział chirurgii Campus Charité Mitte oraz Campus Virchow-Klinikum
  • Od 2018 roku kierownik oddziału torakochirurgii, klinika Ernst von Bergmann, Poczdam

Główne usługi medyczne

Łagodne choroby płuc Złośliwe choroby płuc
Łagodne i złośliwe choroby śródpiersia (mediastinum) Schorzenia opłucnej (pleura)
Wady klatki piersiowej Zmiany przepony

Spektrum

Języki: arabski, angielski, niemiecki, czeski

Ponad 4000 zabiegów torakochirurgicznych (konwencjonalne i niskoinwazyjne resekcje płuca prowadzone metodą VATS, resekcje ściany klatki piersiowej, operacje płuc z wykorzystaniem płucoserca, tymektomie, operacje torakochirurgiczne przy wykorzystaniu robota chirurgicznego, chirurgiczne leczenie przerzutów nowotworowych do płuc, chirurga laserowa, sympatektomia piersiowa, chirurgiczne zmniejszenie objętości płuc, chirurgia szyi, chirurgia śródpiersiowa itp.)

Ponad 700 operacji metodą Uniportal VATS (głównie w przypadku nowotworów płuca)

Ponad 3000 operacji z zakresu chirurgii ogólnej (operacje laparoskopowe i konwencjonalne, operacje jelit, cholecystektomia, operacje tarczycy i przytarczyc, chirurgia naczyniowa itp.)

Proszę wybrać swój język

Szukam