Skip to main content

Oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej

Zakres obowiązywania

Dostępność treści jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego też staramy się projektować nasze strony internetowe i aplikacje w sposób zgodny z postulatami dostępności cyfrowej. Stale pracujemy nad projektowaniem naszej strony internetowej tak, aby zapewnić poziom dostępności postulowany w berlińskiej Ustawie o dostępności cyfrowej informacji i komunikacji (BIKTG Bln), a także w Rozporządzeniu o dostępnej technice informacyjnej (BITV 2.0).

Niniejsze oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej odnosi się do strony internetowej www.berlin-health-excellence.com.

Kiedy oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej zostało sporządzone lub zaktualizowane?

To oświadczenie zostało sporządzone lub ostatnio poddane zmianom 19.05.2021 r.

Przestrzeganie standardów dostępności cyfrowej zostało skontrolowane przez agencję interaktywną XIMA MEDIA GmbH. Procedura obejmowała 60 czynności kontrolnych zgodnie z testem BITV.

Na ile nasze treści spełniają postulaty dostępności?

Te treści internetowe częściowo spełniają postulaty dostępności cyfrowej. Przyczyną takiego stanu jest niewspółmierne obciążenie w rozumieniu § 4 ust. 3 BIKTG Bln występujące z uwagi na poziom skomplikowania i rozmiar strony internetowej. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem, a w szczególności zoptymalizowaniem dostępności treści. W szczególności w przypadku rozszerzania i modyfikacji treści podczas planowania, projektowania, poszukiwania kontrahentów i nabywania usług uwzględniamy cyfrową dostępność treści.

Które obszary nie urzeczywistniają postulatów o dostępności cyfrowej?

Elementy struktury HTML: zastosowana na stronie internetowej hierarchia nagłówków nie zawsze jest jednoznaczna, a niekiedy może być zduplikowana. Ponadto na stronie występuje niedostateczne ustrukturyzowanie elementów możliwych do pominięcia. Trwają prace nad dokonaniem wymaganych modyfikacji tabeli danych oraz znaczników.

Teksty linków i teksty alternatywne: w przypadku pewnych linków i elementów obsługi aktualnie brakuje dostatecznie jasnych tekstów alternatywnych. Trwają prace nad poprawą tego stanu. W przypadku znacznej części ilustracji istnieją teksty alternatywne, jednakże trwa ich kontrola pod kątem jednoznaczności opisu.

Kontrast: kolory i kontrasty tekstów podkreślonych kolorystycznie oraz przycisków i elementów obsługi są częściowo niedostateczne.

Dokumenty PDF: Niektóre dokumenty PDF są obecnie częściowo niedostępne.

Sterowanie klawiaturą: sterowanie klawiaturą nie zostało jeszcze wdrożone w odniesieniu do wszystkich elementów strony internetowej z uwagi na brakujące albo niedostateczne wyróżnienia. Z menu i filtrów nie da się korzystać bez użycia myszy.

Wyróżnienie klawiatury: przy wyborze przycisków nie jest jeszcze widoczne wyraźne wyróżnienie klawiatury.

Zmiany kontekstu: obecnie w przypadku użycia filtrów strona wczytuje się ponownie; konieczna jest kontrola funkcjonalności.

Nawigacja: trwa kontrola spójności nawigacji głównej.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w przypadku uwag czy pytań dotyczących cyfrowej dostępności treści?

Mogą podzielić się Państwo swoim zdaniem na temat dostępności naszych treści, korzystając z formularza „Zgłoś przeszkodę” albo wysyłając nam wiadomość e-mail na adres barrierefrei [at] visitBerlin.de.

Kontakt do krajowego inspektora ds. dostępności cyfrowej dla miasta Berlina

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ds. dostępności cyfrowej informacji i komunikacji albo z krajowym inspektorem ds. dostępności cyfrowej dla miasta Berlina, aby otrzymać pomoc albo skorzystać z przysługujących Państwu praw powiązanych z dostępnością cyfrową, o ile kontakt z nami nie przyniósł satysfakcjonującego dla Państwa rozwiązania. Więcej informacji na ten temat oraz o możliwości nawiązania kontaktu można znaleźć tutaj.

Proszę wybrać swój język

Szukam