Przejdź do treści

Oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej

Zakres obowiązywania

Dostępność treści jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego też staramy się projektować nasze strony internetowe i aplikacje w sposób zgodny z postulatami dostępności cyfrowej. Stale pracujemy nad projektowaniem naszej strony internetowej tak, aby zapewnić poziom dostępności postulowany w berlińskiej Ustawie o dostępności cyfrowej informacji i komunikacji (BIKTG Bln), a także w Rozporządzeniu o dostępnej technice informacyjnej (BITV 2.0).

Niniejsze oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej odnosi się do strony internetowej www.berlin-health-excellence.com.

Kiedy oświadczenie dotyczące dostępności cyfrowej zostało sporządzone lub zaktualizowane?

To oświadczenie zostało sporządzone lub ostatnio poddane zmianom 19.07.2022 r.

Przestrzeganie standardów dostępności cyfrowej zostało skontrolowane przez agencję interaktywną XIMA MEDIA GmbH. Procedura obejmowała 60 czynności kontrolnych zgodnie z testem BITV.

Na ile nasze treści spełniają postulaty dostępności?

Ta strona jest w dużej mierze pozbawiona barier. Prace nad wdrożeniem dostępności trwają. Zwłaszcza w przypadku rozbudowy i rewizji projekt bez barier jest zawsze uwzględniany podczas planowania, rozwoju, przetargów i zamówień.

Które obszary nie urzeczywistniają postulatów o dostępności cyfrowej?

Teksty linków i teksty alternatywne: w przypadku pewnych linków i elementów obsługi aktualnie brakuje dostatecznie jasnych tekstów alternatywnych. Trwają prace nad poprawą tego stanu. W przypadku znacznej części ilustracji istnieją teksty alternatywne, jednakże trwa ich kontrola pod kątem jednoznaczności opisu.

Dokumenty PDF: Niektóre dokumenty PDF są obecnie częściowo niedostępne.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w przypadku uwag czy pytań dotyczących cyfrowej dostępności treści?

Możesz przekazać nam swoją opinię na temat dostępności, pisząc na adres barrierefrei [at] visitBerlin.de.

Kontakt do krajowego inspektora ds. dostępności cyfrowej dla miasta Berlina

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ds. dostępności cyfrowej informacji i komunikacji albo z krajowym inspektorem ds. dostępności cyfrowej dla miasta Berlina, aby otrzymać pomoc albo skorzystać z przysługujących Państwu praw powiązanych z dostępnością cyfrową, o ile kontakt z nami nie przyniósł satysfakcjonującego dla Państwa rozwiązania. Więcej informacji na ten temat oraz o możliwości nawiązania kontaktu można znaleźć tutaj.

Proszę wybrać swój język

Szukam