Skip to main content

Prof. Dr. med. Hüseyin Ince

Dyrektor oddziału kardiologii, ogólnej medycyny wewnętrznej i leczenia zachowawczego na oddziale intensywnej terapii w klinice Vivantes Klinikum im Friedrichshain oraz Vivantes Klinikum Am Urban

Prof. Dr. med. Hüseyin Ince
Vivantes International Medicine, photo: Carolin Ubl

CV

Prof. Dr. med. Hüseyin Ince

  • 1992–1999 r. studia medyczne na uniwersytetach w Brukseli i Hamburgu
  • 2005 r. lekarz specjalista w dziedzinie medycyny wewnętrznej, Klinika Uniwersytecka w Rostocku
  • 2005 r. habilitacja, Klinika Uniwersytecka w Rostocku
  • 2006 r. specjalizacja w zakresie kardiologii, Klinika Uniwersytecka w Rostocku
  • 2007 r. ordynator na oddziale kardiologii, Klinika Uniwersytecka w Rostocku
  • Od 2008 r. profesor w dziedzinie kardiologii, Klinika Uniwersytecka w Rostocku
  • Od 2013 r. dyrektor, oddział kardiologii, ogólnej medycyny wewnętrznej i leczenia zachowawczego na intensywnej terapii w klinice Vivantes Klinikum im Friedrichshain oraz Am Urban, Berlin

Główne usługi medyczne


Spektrum

Języki: niemiecki, angielski

Proszę wybrać swój język
Szukam