Skip to main content

Dr. med. Frank Job

Dyrektor, Centrum Prewencji Vivantes (ViPC), Szpital Vivantes Humboldt

Dr. med. Frank Job
Werner Popp

CV

Dr. med. Frank Job

  • 1987 r. Uniwersytet Zuryski, Szwajcaria, poliklinika medyczna
  • M.D. summa cum laude na Uniwersytecie w Düsseldorfie, Diabetologiczny Instytut Badawczy
  • Dyplom lekarski na Uniwersytecie w Düsseldorfie
  • 1988 r. oddział medycyny wewnętrznej, Klinikum Bielefeld
  • 1989–1995 r. oddział kardiologii i intensywnej terapii, oddział nefrologii, oddział gastroenterologii, Klinika Uniwersytecka Uniwersytetu Technicznego w Akwizgranie
  • 1996–2000 r. kierownik, oddział medycyny wewnętrznej, szpital St. Martinus Krankenhaus w Düsseldorfie
  • 2000–2017 r. dyrektor oddziału medycyny wewnętrznej i intensywnej terapii, dyrektor medyczny szpitala Dominikus-Krankenhaus w Berlinie
  • Od 2017 r. dyrektor kliniki Vivantes Check-Up „Vivantes Prevention Center (ViPC)”, klinika Vivantes Humboldt-Klinikum

Główne usługi medyczne

Szerokie spektrum nowoczesnej diagnostyki i terapii w obszarze medycyny wewnętrznej oraz kardiologii, w ścisłej współpracy ze wszystkimi ekspertami Vivantes Echokardiografia (echokardiografia obciążeniowa, echokardiografia przezprzełykowa TEE, 3D, obrazowanie tkanek)
Diagnostyka i prewencja w przypadku dolegliwości sercowych, schorzeń zastawek, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, migotania przedsionków, zapaści (omdlenia) itp. Diagnostyka i leczenie pacjentów cierpiących na przewlekłe albo niezdiagnozowane schorzenia w obszarze medycyny wewnętrznej

Spektrum

Proszę wybrać swój język
Szukam